Informacje ogólne o sklepie

 1. Właścicielem rowerowego sklepu internetowego Tani-Rower.pl jest Firma Handlowo–Usługowa „EURO–GROSZ” Ryszard Kokoszka z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5, 12–200 Pisz
  Nasza firma jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Pisza pod numerem 4430/01, posiada NIP 721-114-60-46, REGON 450041016
 2. Adres do korespondencji i reklamacji:
  Firma Handlowo–Usługowa „EURO–GROSZ” Ryszard Kokoszka
  ul. Grunwaldzka 5
  12-200 Pisz
  tel. 798 790 267
  e-mail: sklep@tani-rower.pl
 3. Decydując się na korzystanie z serwisu/sklepu internetowego potwierdzasz akceptację tego regulaminu.
 4. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą towarów będących w ofercie sklepu za pośrednictwem strony http://tani-rower.pl , e-maila bądź telefonu (sprzedaż za pośrednictwem Internetu).
 5. Aby korzystać z usług sklepu należy posiadać niezbędne urządzenia pozwalające na przeglądanie zasobów Internetu, przeglądarki internetowej posiadającej włączoną obsługę plików „cookies” (np. Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.5 lub ich nowsze wersje).
 6. Klientom naszego sklepu zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.

Zasady składania zamówień

 1. Składanie zamówień możliwe jest poprzez formularz zamówienia, e-mailem (sklep@tani-rower.pl ), telefonicznie pod nr 501 763 408.
 2. Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane po godzinie 15:30 są realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych (imienia i nazwiska/ nazwy firmy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail) w celu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie należy potwierdzić w ciągu 7 dni, inaczej nie będzie realizowane.
 5. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówieniowego, inaczej zamówienie to nie będzie realizowane.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli zamówienie to będzie wzbudzało wątpliwości.
 7. Sklep Tani-Rower.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnego towaru, wprowadzania nowego asortymentu bądź wycofywania produktów, przeprowadzania, modyfikowania lub zawieszania akcji promocyjnych.
 8. Cena towaru jest wiążąca w momencie złożenia przez klienta zamówienia. Jednak jeśli przedmiotem zamówienia są towary niedostępne w danym momencie na magazynie ceny mogą ulec zmianie.
 9. Jeśli zamówionego towaru nie ma w magazynie klient informowany jest o wystąpieniu sytuacji i przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
 10. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a Tani-Rower.pl – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  Dowodem zawarcia umowy jest dostarczenie klientowi dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Jeśli kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca powinien poinformować w wiadomości do zamówienia (podczas składania zamówienia) i podać niezbędne dane podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT.
 12. Wypełnienie formularza danymi klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia transakcji. Dane te są poufne i nie będą ujawniane ani odsprzedawane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość na podany w „Informacjach ogólnych o sklepie” adres e-mail. Firma Handlowo–Usługowa „EURO–GROSZ” Ryszard Kokoszka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 13. W przypadku wystąpienia w trakcie zamawiania nieprawidłowości w dzianiu mechanizmu składania zamówienia klient ma prawo zgłosić w tym zakresie reklamację. Reklamacje należy kierować na adres podany w „Informacjach ogólnych o sklepie”. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Tani-Rower.pl zgłoszenia.

Płatność i wysyłka

 1. Towary zamówione w sklepie Tani-Rower.pl dostarczane są do klienta pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów Inpost, bądź firmy kurierskiej DPD. Zakupione przedmioty można odebrać także osobiście w Firmie Handlowo-Usługowej "Euro-Grosz" przy ul. Grunwaldzkiej 1, 12-200 Pisz.
 2. Zakupione towary dostarczane są w terminie do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, chyba że ustalono inaczej, bądź towar nie jest dostępny bezpośrednio na magazynie.
 3. Koszty przesyłki towarów określone są na stronie: Dostawa i płatność
 4. Dostępne formy płatności to przelew bankowy, karta kredytowa, z konta PayPal oraz płatność przy odbiorze towaru.
 5. Jeśli klient wybierze płatność za przy odbiorze to formalności związane z płatnością dokonywane są przez pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej w miejscu odbioru towaru, lub w Paczkomacie Inpost.
 6. Po zapłacie za zakupione towary klient ma prawo sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku gdy nastąpiło uszkodzenie paczki bądź towar nie jest zgodny z tym podanym w dowodzie zakupu należy sporządzić protokół razem z kurierem.
 7. Tani-Rower.pl zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy po uzgodnieniu tego faktu z klientem w szczególnych przypadkach.

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Tani-Rower.pl posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Okres obowiązywania zależy od produktu i wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są w karcie gwarancyjnej dostarczanej razem z towarem.
 2. Tani-Rower.pl dostarcza towary wolne od wad i ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny przesyłając odpowiednie oświadczenie na piśmie nie później niż 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim samym stanie, w jakim został dostarczony do klienta razem z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (jeśli była dołączona). W tej sytuacji klient wysyła towar na własny koszt.

  Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Szczegóły na temat prawa odstąpienia od umowy są zawarte na końcu tego regulaminu.
 2. Poza zwrotem towaru możliwa jest także zamiana na inny, zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
 3. W razie reklamacji w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Tani-Rower.pl. Konieczne będzie dostarczenie uszkodzonego towaru osobiście bądź wysłanie go na adres: Firma Handlowo-Usługowa "EURO-GROSZ" Ryszard Kokoszka, ul. Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, klient zostanie poinformowany listowo, e-mailowo bądź telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie naprawiony i odesłany do klienta na koszt sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy, bądź jeśli naprawa będzie wymagała nadmiernych kosztów towar zostanie wymieniony na nowy.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu a także braków towarów będą rozpatrywane wyłącznie w momencie odbioru towaru w obecności kuriera/listonosza. Aby reklamacja została uznana należy spisać razem z doręczycielem protokół szkody.

Postanowienia końcowe

 1. Tani-Rower.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz dostępnej ilości towarów w ciągu dnia.
 2. Tani-Rower.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych towarów z oferty sklepu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia "w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;"


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Firma Handlowo-Usługowa "EURO-GROSZ" Ryszard Kokoszka, ul. Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz, NIP: 721-114-60-46, REGON: 450041016, Telefon: 501 763 408, E-mail: sklep@tani-rower.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany wyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.